Overtræk

Hvad er et overtræk på kontoen?

Et overtræk opstår, når du trækker flere midler ud af din konto, end du faktisk har tilgængeligt, hvilket resulterer i en negativ saldo. Grænsen for hvor meget du kan gå i minus afhænger af dit kort og den aftale, du har indgået med din kortudsteder. Der er to typer af overtræk, nemlig bevilget og ikke-bevilget overtræk.

Bevilget vs. ikke-bevilget overtræk

  • Bevilget: Bevilget overtræk indebærer, at din bank har givet grønt lys til, at du kan trække over på kontoen. Det betyder, at du har haft en dialog med banken og fået tilladelse til at have et midlertidigt underskud på din konto. Et bevilget overtræk kan være en mulig vej frem, hvis du står i en enkeltstående situation, hvor du har behov for at overtrække i en begrænset periode.
  • Ikke-bevilget: Et ikke-bevilget overtræk indebærer, at du ikke har indgået en aftale med din bank på forhånd. Denne form for overtræk er gjort med et dankort, der ikke har et saldocheck. Det betyder, at selv når der ikke er flere midler på kortet, er det stadig muligt at benytte det. Dog vil dette kun være muligt indtil din bank vælger at blokere dit kort. For i det øjeblik du foretager et ikke-bevilget overtræk, anvender du midler, der ikke tilhører dig.

Hvis du har et ikke-bevilget overtræk på din konto, vil banken udstede en påmindelse for det skyldige beløb og et gebyr på 100 kr. Typisk vil banken udstede tre påmindelser, før de blokerer dit kort.

Hvad er konsekvenserne ved overtræk?

Man kan overordnet sige, at hvis din bankkonto viser et negativt tal, så er du i overtræk. Dette resulterer ofte i, at banken spærrer dine betalingskort for at forhindre yderligere overtræk.

De fleste banker og mange kortselskaber har dog en slags tolerancetærskel i forhold til, hvor meget overtræk du kan pådrage dig, før de spærrer dine betalingskort. Denne tærskel varierer baseret på deres kreditvurdering af dig og hyppigheden af dine overtræk.

Uafhængigt af denne tolerancegrænse skal du som tidligere nævnt betale renter for overtræk, så snart din konto går i minus. Mange banker fakturerer også et gebyr for at informere dig via e-Boks om, at din konto er overtrukket.

For at undgå at lave overtræk så kan man generelt sige, at det er fornuftigt at lave et budget, der passer til ens privatøkonomi.

Har du spørgsmål, så kan du kontakte os her.