Likviditet

Hvad betyder likviditet?
Likviditet er en vigtig faktor, når det handler om økonomi og finans. Begrebet henviser til en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Med andre ord refererer det til, hvor nemt en virksomhed kan konvertere sine aktiver til kontanter for at betale regninger og andre forpligtelser. Det er forholdet mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld. 

Likviditet er også en vigtig måling af en virksomheds økonomiske tilstand samt dens evne til at klare sig i en krise. Ved at modregne virksomhedens økonomiske forpligtelser er det muligt at fastslå, hvorvidt virksomheden er likvid, og hvordan virksomhedens likviditet forholder sig.

På daglig basis kan du forstå likviditet som virksomhedens rådighedsbeløb. Det svarer til at se på din egen bankkonto og finde ud af, hvor meget du har til rådighed efter at have betalt dine udgifter. En virksomheds likviditet er afgørende for dens evne til at handle og betale sine udgifter.

Hvad er en likviditetsgrad?
Likviditetsgraden er et velkendt begreb inden for finansverdenen, som kan være yderst gavnligt for virksomheder i forhold til planlægning og evnen til at betale deres forpligtelser på kort sigt - typisk inden for et år. Ved at udregne likviditetsgraden kan en virksomhed få et indblik i dens økonomiske situation og vurdere dens evne til at betale sine udeståender.

Flere og flere virksomheder vælger at beregne deres likviditetsgrad for flere perioder. Dette nøgletal er særligt interessant, da det kan vise, om virksomheden har oplevet vækst eller tab. En sådan udregning kan også give en indikation af, hvor eventuelle problemer kunne opstå, hvilket dermed giver virksomheden en realistisk chance for at tage de nødvendige skridt for at løse dem.

En høj likviditet giver mange fordele
Der er flere fordele ved at have en tilstrækkelig mængde kapital og dermed en god likviditet, såsom:

  • Du kan betale dine regninger og andre forpligtelser til tiden og undgå forsinkelser eller manglende betalinger, som kan skade dit omdømme og kreditværdighed.
  • Du kan udnytte muligheder for at investere og vækste din virksomhed og potentielt øge din markedsandel.
  • Du kan håndtere uventede udgifter og kriser mere effektivt, da du har tilstrækkelig med likvide midler til at håndtere dem.

Hvis du har spørgsmål, så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os her.