Gebyr

Et gebyr er en udgift, der typisk hænger sammen med et produkt eller en service. Gebyret dækker ikke over selve varen eller servicen, men er en ekstra omkostning, der opstår som følge af købet. Et typisk eksempel på et gebyr er et såkaldt oprettelsesgebyr, hvor det er selve processen med at etablere en service, der medfører en udgift.

Der findes forskellige grunde til, at virksomheder pålægger gebyrer. Det kan være, at virksomheden har betydelige udgifter i forbindelse med levering af en bestemt tjeneste, og derfor må virksomheden lægge et gebyr til den samlede pris for at sikre, at den specifikke service er økonomisk holdbar.

Der er også andre gebyrer, som du selv er skyld i. Et eksempel herpå er rykkergebyrer, som er en udgift, du pådrager dig, fordi du ikke har betalt en regning. Det kan også være et udeblivelsesgebyr, hvor du skal betale regningen for ikke at møde op til en aftale.

Hvor højt må et gebyr være?

Inden for en vis ramme har virksomheder muligheden for selv at bestemme størrelsen på deres gebyrer. Der er dog en øvre grænse for, hvor høje visse gebyrer kan være. Eksempelvis må et rykkergebyr og et inkassogebyr ikke være højere end 100 kr., og det må højst sendes tre gange.

Forskellige former for gebyrer

  • Administrationsgebyrer: Dette inkluderer blandt andet betalinger for ophør og levering. Mange gebyrer kan generelt betegnes som administrationsgebyrer. Ved et enkelt køb gælder det typisk få gebyrer som ekspeditionsgebyr eller forsendelsesgebyr. Ved løbende aftaler kan der være flere gebyrer gennem hele aftalens varighed.
  • Adfærdsregulerende gebyrer: Dette kan være faktureringsgebyr. Adfærdsregulerende gebyrer er til for at motivere forbrugeren til at ændre deres adfærd. Denne type gebyrer sørger ofte for, at virksomheden kan dække specifikke omkostninger forbundet med en bestemt adfærd. Det kan eksempelvis være til at håndtere flere forskellige betalingsmetoder.
  • Selvforskyldte gebyrer: Dette gælder eksempelvis for sene betalinger eller omkostninger til inkasso. Når du ikke lever op til dine forpligtelser i en aftale, kan det nemlig resultere i selvforskyldte gebyrer som rykker- og inkassogebyrer.
  • Gebyrer for en særlig ydelse: En del gebyrer er ikke nødvendigvis faste gebyrer, men bør i stedet betragtes som betaling for en særlig tjeneste, som du selv vælger at tilmelde dig. Det kan eksempelvis være en ændring af dit telefonnummer.

Du kan altid kontakte os her, hvis du har spørgsmål.