Friværdi

Friværdien er den del af din boligs værdi, som ikke er belånt. Når du optager et boliglån, begynder du normalt straks at afdrage på det, hvilket øger din friværdi over tid.

Friværdien kan også øges, hvis boligens værdi stiger. For at beregne friværdien trækker du din boliggæld fra boligens aktuelle værdi. Hvis din bolig er steget i værdi siden købet, vil du have en større friværdi, end hvis boligens værdi er faldet.

Hvordan øger du din friværdi?

Din friværdi kan påvirkes af tre faktorer:

  • Hvor meget du afdrager på dit boliglån
  • Om du har lavet forbedringer eller renoveringer på din bolig
  • Boligmarkedets udvikling og din boligs aktuelle værdi

Forbedringer og renoveringer på din bolig øger som regel dens værdi, og dermed vokser din friværdi også. Jo mere du afdrager på dit boliglån, jo hurtigere reducerer du din gæld, hvilket øger din friværdi.

Boligmarkedets udvikling kan du ikke selv styre; stiger markedet, vil din friværdi også stige, da din bolig bliver mere værd. Falder markedet, vil din friværdi falde, og den kan endda blive negativ, hvis boligens værdi falder meget.

Hvordan beregner du din boligs friværdi?

Det er faktisk ret ligetil at beregne sin friværdi. Når du afdrager på dit nuværende lån, fungerer det som en form for opsparing, så længe din bolig har bevaret eller øget sin værdi siden købet.

Friværdien beregnes ud fra, hvad din bolig ville være værd, hvis den blev solgt i dag. Når du kender markedsværdien, trækker du den resterende gæld fra. Jo længere tid du har afdraget på boligen, desto højere vil din friværdi være.

Sådan beregner du friværdien:

  • (Din boligs nuværende værdi) - (Den resterende gæld i boligen) = Friværdi

Hvordan kan du bruge din friværdi?

Et lån i friværdi fungerer typisk som et tillægslån til dit nuværende realkreditlån og har derfor lavere omkostninger.

Fordelen ved at låne i friværdien er, at du får de samme vilkår som ved et realkreditlån, selvom pengene ikke nødvendigvis skal bruges på boligen. Du kan anvende pengene til renovering, forbrug eller for at opnå større økonomisk frihed.

Du kan låne i friværdien til blandt andet:

  • Renovering af din bolig
  • Udvidelse af bolig
  • Køb af bil
  • Øget økonomisk råderum