Disponibel indkomst

Hvad betyder disponibel indkomst?

Det beløb, som du har tilbage af din indkomst efter betalingen af skatter, renteudgifter og bidrag til eventuelle pensionsplaner, betegnes som en disponibel indkomst.

Din disponible indkomst er ikke det samme som dit rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det overskydende beløb du har, efter du har betalt skat, renter og faste omkostninger.

Generelt ser vi en årlig stigning i den disponible indkomst i Danmark.

Hvornår kan en indtægt anses for at være til rådighed?

En indtægt kan anses for at være til rådighed, når individer eller familier har haft en vis grad af kontrol over indtægten, hvilket giver dem mulighed for at bruge pengene på enten forbrug eller opsparing.

Regelmæssige omkostninger trækkes ikke fra
Udgifter til bolig, bidrag til A-kasse og fagforening, transport, licens mv. trækkes ikke fra den disponible indtægt, da du i en vis udstrækning har mulighed for at bestemme omfanget af disse udgifter.

Lån og tilbagebetalinger
At optage et lån betragtes heller ikke som en indtægt, ligesom tilbagebetalinger på lån ikke trækkes fra i den disponible indtægt

Hvad er betydningen af ækvivaleret disponibel indkomst?

Hvis en familie ønsker at beregne deres disponible indkomst, bør de fokusere på et koncept som ækvivaleret disponibel indkomst. 

Det er nemlig en metode til at udregne den disponible indkomst for husstande. Ved disse beregninger bliver der taget i betragtning, at familiemedlemmers bidrag varierer afhængig af alder og indkomst.

Børn og voksne bidrager nemlig forskelligt til den ækvivalerede indkomst, som beregnes baseret på deres alder.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 70 21 90 11. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål.