Deflation

Hvad betyder deflation?
Deflation er et økonomisk fænomen, hvor priserne på varer og tjenester falder over tid. Dette lyder umiddelbart godt for forbrugerne, men det kan have alvorlige konsekvenser for økonomien som helhed.

Deflation er det modsatte af inflation. Mens inflation betyder, at priserne på varer og tjenester stiger over tid, betyder deflation, at priserne på varer og tjenester er faldende over tid. Deflation kan skyldes flere faktorer, herunder en faldende efterspørgsel på varer og tjenester samt et fald i produktionen.

Hvilken betydning har deflation for samfundsøkonomien?
Deflation kan have en yderst ødelæggende effekt på økonomien - og i visse tilfælde endda værre end en høj inflation. Deflation opstår, når efterspørgslen er meget lavere end udbuddet på markedet. Dette resulterer i faldende priser og dermed også faldende indkomster fra kapital og arbejdskraft. 

Den lave efterspørgsel betyder også, at mange virksomheder må lukke, hvilket fører til en højere ledighed i samfundet.

Når værdien af penge øges, overstiger den reelle rente den nominelle rente, dvs. renten på lån. Forventningen om yderligere prisfald og dermed en stigning i pengenes værdi fører til, at nogle vil spare op for at opnå en større formuegevinst.

Dette kan føre til yderligere tilbagegang i produktionen og forbruget, hvilket kan fortsætte i en spiral uden ende.

Sådan kan deflation påvirke forbrugerne
Deflation kan lyde som et nyttigt fænomen for forbrugerne, da det betyder, at priserne falder, og de dermed kan købe flere varer og tjenester for de samme penge. Men det kan i værste fald dog også føre til problemer og økonomiske kriser.

Hvis priserne falder for meget, kan det føre til en deflationsspiral, hvor forbrugerne holder op med at købe - i håb om at priserne vil falde yderligere. Dette kan føre til et fald i efterspørgslen, hvilket dermed kan føre til lavere produktion og højere arbejdsløshed.

Deflation i Danmark
Siden Anden Verdenskrig er der kun sjældent opstået deflation i Danmark. Faktisk skete det første gang i 2015, hvor priserne på varer og tjenester faldt. Selv om et højt inflationsniveau normalt ikke er ønskværdigt for danskerne, er det heller ikke et positivt tegn, når der er langvarig deflation.

På overfladen kan det se ud som om, at faldende priser er gode nyheder for forbrugerne, men det er ikke altid tilfældet. Faktisk kan det signalere en nedgang i økonomisk vækst. Desuden har forbrugerne ofte tendens til at holde på deres penge, da de bliver mere værd over tid, når der er deflation.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her.