Afdrag

Når du optager et lån, skal det tilbagebetales. Det beløb, der afdrages på lånet kaldes for afdrag. Dermed reduceres lånets resterende gæld med hvert afdrag, der betales.

Hyppigheden af tilbagebetaling for et lån vil fremgå af den lånekontrakt, der udarbejdes, når lånet optages. Ofte vil du betale afdrag på din gæld hver måned.

Udregning af afdrag på dit lån

Beregningen af dine afdrag foretages af långiver baseret på din økonomiske situation. Størrelsen på dine afdrag spiller en vigtig rolle for dit låns varighed, hvilket er den tid det tager for dig at tilbagebetale lånet. Højere afdrag på lånet betyder, at du kan nedbringe din gæld hurtigere.

Det er afgørende, at du ikke baserer dit valg af løbetid på tilfældigheder eller mangel på viden. Årsagen hertil er, at der er betydelige forskelle i de omkostninger, du skal betale, afhængigt af den løbetid, du vælger.

En kort løbetid er velegnet for dig med en solid økonomi, der kan håndtere en højere økonomisk byrde, mens en lang løbetid passer bedre til dig med en økonomi, der ikke kan tåle for store belastninger.

Hvad indebærer en afdragsordning?

En afdragsordning er en plan for, hvordan du vil afvikle din gæld. Ved en afdragsordning lover du at betale et givent beløb hver måned, for at tilbagebetale den gæld du skylder.

Når du indgår en afdragsordning, er det vigtigt at være opmærksom på de gebyrer og renter, der tilføjes planen. Du kan ende med at betale en betydeligt højere sum for det produkt eller den service, der var grundlaget for afdragsordningen.

Hvad betyder det at have afdragsfrihed?

Når du tager et lån med afdragsfrihed, betyder det, at man i en bestemt periode ikke skal betale afdrag på lånet. I denne periode skal man dog ofte betale renter og gebyrer, hvilket kan resultere i, at lånet bliver dyrere over tid.

På den anden side kan afdragsfrihed give dig økonomisk fleksibilitet i en periode, så du eventuelt kan betale af på et andet lån.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her.