Vilkår for My Cards

Indledning
Santander My Cards Wallet appen (herefter benævnt appen) giver dig adgang til alle dine transaktioner laver på dit Santander kreditkort. Samtidig vil du få adgang til serviceydelser udbudt af banken og udbudt af tredjepart. Banken kan ændre og tilføje indhold, funktioner og services beskrevet i disse vilkår.

Appen kan downloades til alle mobile enheder på iOS i Apple App Store. Appen udbydes af Santander Consumer Bank Danmark, filial af Santander Consumer Bank AS i Norge. Appen indeholder specifikke ydelser udbudt af banken i Danmark.

Ved brug af appen accepterer du nærværende betingelser for brug af Santander My Cards.

Du skal være særligt opmærksom på følgende:

  • Benyttelse af services, der også udbydes i Santander Consumer Banks andre portaler, vil have ensartet prissætning og eventuelle omkostninger/gebyrer vil blive tilskrevet balancen på din konto. Vores priser og gebyrer kan til enhver tid findes på santander.dk.
  • Ved anvendelse af appen bruger Santander Consumer Bank og vores tredjepartsleverandører adgangen til at klassificere dine betalingstransaktioner og brugssteder for at forbedre din bruger oplevelse i appen.
  • Santander Consumer Bank er ikke ansvarlig for 3. parters anvendelse af dine data såfremt du f.eks. i forbindelse med anvendelse af kontooplysningstjenester tillader andre apps eller andres 3. parter adgang til Appen.

Accept af disse vilkår er et tillæg til de eksisterede kortvilkår samt kontobestemmelser der allerede ligger til grund for din aftale med Santander Consumer Bank. Samtidig accepterer du, at kun du har adgang til enhedens sikkerhedsforanstaltninger.

Aktivering og accept af brug af My Cards
Wallet appen kan indstilles til et basisniveau, hvor du kun får adgang til informationstjenester fra banken, så som rådighedsbeløb og transaktioner. Ønsker du at bruge vores andre services, skal du aktivere appen med MitID.

For at komme i gang med My Cards skal du være kreditkort kunde hos Santander Consumer Bank og aktivere appen med MitID.

Ønsker du at tage de udvidede tjenester i appen i brug, skal du logge på med MitID, hvorefter der til verifikation af din identitet skabes en sammenligning mellem dine personoplysninger i Santander Consumer Bank og dit MitID, som lagres på din mobile enhed i form af biometriske sikkerhedsforanstaltninger så som fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller andet. Samtidig bliver din lokation og evt. IP-adresse logget som del af opsætningen. 

Under opsætning af Apple Pay, vil der yderligere blive delt data med Apple, for at sikre dig mod svindel. Dette data brugea alene som det af valideringen af dig som bruger.

Du kan læse mere om Santander Consumer Banks anvendelse af dine personoplysninger i vores persondatapolitik.

Opsætning af appen uden for de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige og Finland), vil kræve yderligere valideringsforanstaltninger.

Hovedfunktioner i Santander My Cards
Appen My Cards og denne tjenester henvender sig til Santander Consumer Banks kort kunder. Den mobilbaseret platform er udarbejdet for at skabe en nem og let tilgængelig adgang til dine kort og transaktions oplysninger, samt til dine sikre banktjenester og betalingsmuligheder.

Gennem My Cards kan du nemt og sikkert komme i gang med Apple Pay på iPhone eller Watch.

Download og opsætning af Santander My Cards
For at kunne benytte appen, skal du have en Apple Mobil enhed, men en iOS version 11.0 eller nyere. For at være bedst sikret mod sikkerhedsbrister, skal du til enhver tid holde din enhed opdateret med de seneste iOS opdateringer fra Apple.

Idet Santander Consumer Bank kontinuerligt videreudvikler appen, og idet Apple software opdateringer kræver det, vil det være et krav i forhold til appens funktionalitet, at denne opdateres når der kommer nye versioner. Opdateringerne kræver, at du har en enhed, der understøtter disse opdateringer.

Adgang til gældende vilkår
Du kan til hver en tid finde en kopi af de gældende vilkår på Santander Consumer Banks hjemmeside, eller direkte i appen under indstillinger.

Din Pligt – Adgang, spærring og opbevaring
Som bruger af Santander My Cards, har du pligt til at sørge for, at kun du har kendskab til adgangskoden til den mobile enhed, eller adgang til enhedens Touch ID eller Face ID funktioner.

Har du mistet din enhed og har du mistanke den kan falde i de forkerte hænder, skal du straks logge ind i iCloud og spærre eller slette din enhed. Følg vejledningen på Apples for ”Find My iPhone”. Tjenesten kan tilgås direkte på icloud.com.

Ændringer af vilkår, funktioner og/eller prissætning for tjenester
Banken kan til enhver tid ændre på vilkårene og betingelserne for brugen af appen.

Ændringer af funktioner og ydelser meddeles direkte i appen.

Prisændringer eller introduktion af nye serviceydelser vil blive varslet som del af ændringer af dine kortvilkår. Gebyr- og eller prisændringer kan ske uden varsel når de er til din fordel, og ellers med min. 2 måneders varsel.

Ændrer vi betingelserne eller priserne for serviceydelser, skal du senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis du ikke vil være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne. Hvis du giver os besked om, at du ikke vil være bundet af de nye betingelser, anser vi aftalen om brug af My Cards appen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft.

Øvrige vilkår og betingelser
Som kreditkort kunde hos Santander Consumer Bank har du modtaget og underskrevet en individuel kreditaftale med os. Derudover er følgende betingelser, bestemmelser og politikker en del af dit aftalegrundlag:

Santander Consumer Banks generelle forretningsbetingelser
Santander Consumer Banks betingelser for kreditaftaler
Santander Consumer Banks kortbestemmelser
Santander Consumer Banks persondatapolitik

Disse kan til en hver tid findes på santander.dk