Gebyroversigt Billån

Her finder du gældene gebyrsatser og priser for billån.

​​Gebyrliste billån

Obligatorisk

  Sats
Kontogebyr pr. måned   39 kr.
     
Tilkøbte ydelser      
Debitorskifte (uden pant i bil)   1.500 kr.
Debitorskifte (med pant i bil)   4.080 kr.
Påkrav / rykker   100 kr.
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende   500 kr.
Ændringer af forsikringsoplysninger   250 kr.
Returnering af dækningsløs check/afvist BS   250 kr.

Administration for tinglysning (indeholdt i Tinglysningsgebyr)

  100 kr.
Fremfinding af arkivmateriale pr. time   500 kr.
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster)   500 kr.
Notering af udlæg   1.000 kr.
Kontogebyr pr. måned    39 kr.
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned   0 kr.
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned   35 kr.
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT   250 kr.
Betalingsfri måned *   450 kr.

* Kun efter forudgående aftale med os.